Sieć Meteo Powiśle jest w fazie projektowania ze względu na wysokie koszty inwestycyjne, i niski budżet wykonawczy, planowany start budowy wiąże się głównie z możliwością jakiejkolwiek dotacji.
Sieć docelowo składać się będzie z 6 oddzielnych autonomicznych punktów synoptycznych, które powstaną na bazie posterunku meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu zebrania wiarygodnych pomiarów.
Stacje powstaną po 1 sztuce na terenie:
-gminy Prabuty
-gminy Gardeja
-gminy Sadlinki
-gminy Ryjewo
-miasta Kwidzyn
oraz
-na prywatnej posesji autora projektu w miejscowości Gdakowo.
cdn.